Regulamin

Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem serwisu www.adekwatne.pl jest firma Styl Lilla Dziedziech ul. Sejneńska 6 lok. 3, 16-400 Suwałki, NIP 8441189290, REGON 200329171

2. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania oraz sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.adekwatne.pl

3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną przeróbek odzieży używanej oraz nowej odzieży.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu
z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Składanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są na stronie www.adekwatne.pl

2. Ceny podane przy każdym towarze są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych, do ceny należy dodać koszt wysyłki zgodnie z cennikiem.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

4. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.

5. Niezbędny do potwierdzenia zamówienia jest adres e-mail klienta lub numer telefonu w razie braku tych danych sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następny dzień pracujący po zaksięgowaniu płatności dotyczącej zamówienia na rachunku bankowym ( cena za towar + koszt wysyłki).

7. Na życzenie klienta sklep wystawia fakturę dla podatników zwolnionych podmiotów z podatku od towarów i usługi.

8. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, w razie nie dokonania wpłaty, sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i ponownego wystawienia towaru.

9. W przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez klienta dokonany będzie zwrot należnej kwoty. Klientowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tym związane.

10. Sklep przyjmuje płatności bezgotówkowe przelewem internetowym lub bankowym na podany numer konta: Getin Bank 52 1560 0013 2042 6698 0000 0001.

 

Zwroty:

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru.

2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

4. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, wraz z dowodem zakupu. Zwracany towar nie może być naruszony i używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Styl Lilla Dziedziech, ul. Utrata 2A/10, 16-400 Suwałki

5. Zwroty będą rozpoznawane w terminie 14 dni od daty przyjęcia.

6. Sklep dokonuje zwrotu równowartości towaru na podany przez konsumenta numer konta       bankowego.

7. Koszt przesyłki zwróconych produktów ponosi kupujący.

 

 Postanowienia końcowe  

1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację nowego Regulaminu.

3. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Korzystając z serwisu www.adekwatne.pl klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, utrwalanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji świadczonych przez serwis usług.

5. Umieszczane zdjęcia na stronie www.adekwatne.pl są własnością w/w strony, rozpowszechnianie ich jest możliwe wyłącznie przy jednoczesnym podlinkowaniu zdjęcia adresem strony.


Przejdź do góry